A4:50

 
(Rubrik:) Nääs sochn.
(Senare blyertsrubrik:) Näs socken, Ullåkers, Ulleråkers härad Upland
 
1.  Canickeboo cronetorp 1 öresland                tunnor         laß
 
                   deet eena åhret                                  4 ¼
     Vthsäde
                   det andra åhret                              4 1/8
     Mykit svagh moojordh
     Engh till höö                                                                   10
 
2.[1] Nyboo jth torp intet skatt lagdt
                   det eena åhret                                    2 ¼
     Vthsäde
                   det andra åhret                              2 1/8
              Svag sand och moojordh
     Engh til höö                                                                    4
 
3.  Årreboo jth crono torp 1 öresland
                   det eena åhret                                    3 ½ 
     Vthsäde
                   det andra åhret                              3 ¼
     Eng til höö                                                                          4
 
     Svagh moojordh
 
     Tarfved skog och mulebeet
     nödtorfftigt
 
4.  Sättra frälßehemman 1
     Vthsäde östergierdeth                                      14 ¼
     Wästergierdeth                                            14 ¾
     Engh till höö                                                                   16
     Tarffved skog och mule-
     beet nödtorfftigt,
     fiskievatn j Sättra
     siön[2].
 

(Karttext:)

 

Canickeboo engh moßigh[3]

Scala ulnarum
Her kommer Sättra skogh
Sätra siöen
 
(Senare blyertspåskrift:) År 1636 Johan Botvedhson
 


[1] Senare blyertsanteckning i marginalen: Nybo, renoveras icke
[2] sion ms
[3] Härefter senare blyertsanteckning: Bovallius med första ??? veckan efter missommardagen ??? ??? ???