A4:52

 
(Rubrik:) Wänge sochn.
 
     Nostuna[1] 6 crono hemman                     tunnor         laß
 
1.  Cronehemman 8 öreß landh
     Vthsäde j huarthera gierdeth                        8 ¾
D. Skön valdz höö                                                              68
 
2.  Cronehemman 8 öreßlandh
     Vthsäde j huarthera gierdeth                        8 ¾
     D. Höö                                                                          68
 
3.  Cron hemman 8 öreß land
     Vth säde åhrligen                                         8 ¾
     D. Höö                                                                          68
 
4.  Cronehemman 6 öres land
     Vthsäde åhrligen lijk mykit                      6 ½
     D. Höö                                                                          52
 
5.  Cronhemman 4 öreß land
     Vthsäde j huarthera gierd<et>                 4 ¼
     D. Höö                                                                          36
 
6.  Crone hemman 8 öreß la<n>dh
     Vthsäde åhrligen                                          8 ¾
D. Engh till höö                                                              68
A. Engh lyder till Österlädeby och
     Klystadh i Börge sokn
B. Engh till Ekieby i Wänge sokn
C. Quarneboo eng j Bondekyrkie socken
 
(Senare blyertsanteckning:) 6 pl.
 
Moraß
Engh vtvaldh skönvall
Vthvald eng någitt sank
Kåll säng
Tompt haga
Tompt haga
Tompt haga
Beetz hage
Betz hage
Kolare broen
 


[1] Ovanför rutan senare blyertsanteckning: Nåsstuna