A4:54


 
(Rubrik:) Wenge sochn
[1]

 
                                                                       tunnor         laß
Elffzby 2 heman
 
1.  Cronehemman 5 1/3 öres landh.
Vtsedhe i norre gierdet                                     6 ½
J södre gierdet                                                 9 ½
Engh till                                                                               20
 
2.  Frelßehemman 3 öreß land
Vtsedhe i norre gierdet                                     3 ½
J det södre gierdet                                       3 ½
Engh till                                                                               13
 

J denne by haffwer pre-
sten i Wengie 7 öres land.
 
Vtsede i norre gierdet                                  8
J det södre gierdet                                       13
Engh till                                                                               28
 
Tarffweskogh och mu-
lebeet till nödtorfften.
Quarnestelle och fi-
skewatn intedt.
 
Denne by haffwer sin
engh i Remban[2] som
är till at see aff pag. 56
 
A. En wreet lyder till
     Finnestad fol. 55                                         2[3]
 
(Karttext:)
 
Elffzby
Röör emillan Långtibla och Elffzby
Her kommer Långtibla åker
Her kommer Finnesta åker
Scala ulnarum
 


[1] Härefter senare tillskrivet med blyerts: Elfsby
[2] Här not och tillskrivet med annan hand utanför rutan tillika med 3/12 wreter ms
[3] Härefter utplånat ord ms