A4:56

 
(Rubrik:) Wänge sochn.
 
                                                              tunnor         laß
     Bäreby 3 heman.
 
1.  Skattahemman 9 öres land
Vtsedhe vthj gierdet   A                          9 3/8
Vthj gierdet           B                          10 ½
Engh till            C                                                      75
 
2.  Skattahemman 8 öres land.
Vtsäde vthj gierdet     A                          8 3/8
Vthj gierden          B                          9 ¼
Engh till            C                                                      66
 
3.  Cronehemman 7 öres landh.
Vtsedhe vthj gierdet A                            7 ¼
Vthj gierden          B                          8 ¼
Engh till            C                                                      59
 
Tarffweskog och
mulebeet effter nöd-
törfften
Fiskewatn och qwar-
nestelle intedt.
 
D. ähre 3 wreter och enger
     som lyda till Elffzby fol. 54             1 ¾
E.  ähr Lång tibbla engz tegh[1]
F.  ähr presteboletz engz teegh fol. 55
G. ähre Finnestadz engz tegar folio 55

H. ähr Wäßby engz tegh folio 55

J.  Ähr Ekeby engz teegh i

     Bondekörke sochn, fol. 18
 
(Karttext:)
 
Her kommer Lundby och Kijlß åker
Remban kallaß hele engen.
Bäreby
Her är Lång tibla åker.
Här kommer Långtibla åkergierde
Scala ulnarum
 


[1] Härefter tillskrivet utanför rutan: NB Långti<bbla> frälse (möjligen fler ord som inte kan ses i marginalen).