A4:70

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Daalby sochn.
 
                                                              tunnor         laß
               Holberga
 
A  ähr it croneheman som haffwer
     j by 14 öresland
     och såår vthj gierdet        B                16 2/8
     vthj gierdeth               C                16
     Engh illack, moßig och sank till                         23
 
D  ähr it academiæ heman, som haf-
     wer i by 7 öresland
     och såår vthj gierdet B                       8 1/8
     vthj gierdet                 C                     8
             
              Summarum i sädhe och tr<ä>de   48 3/8
              Engh                                                           35
 
     Qwernaström och fiskewatn hafver
     denne by inteet.
 
     Mulabeet och tarffweskogh
     finneß till denne by effter nöd-
     tårfften.
 
E   ähr en vtiordh, som lydher till Hacke-
     sta by    
 
(Senare tillskrivet:) 5 ½ pl.
 
(Karttext:)
 
Lerblandat
Holberga
Lerblandat
Leerblandat
Swag mojordh
Johan Botwedsson 1635[1]
Wäst
Ost
Syd
Scala ulnarum
27 ???
 


[1] Troligen tillskrivet av annan hand ms