A4:77

 
(Rubrik:) Hagunda häredh        Daalby sochn
 
          Wiggeby 6 hemman                                               tunnor         laß
 
A  ähr it frelße heman och hafver i by      4 öresland
B  ähr academiæ och haffwer i by           4 öresland
C  ähr[1] croneheman och haffver i by        4 öresland
D  ähr Danwijkans och haffver i by              6 öreßland
E   lyder och Danwikan och hafver i by   6 öresland
F   ähr frelßehemman och hafver i by      8 öresland
    
Vtsädhe haffwer thenne by i gier-

     det G thet ena åhret, medh the wreter
     som ther med infalla ähr                                        58 7/8
     Thet andra åhret vthj gierdet H
     medh the wreter som tå i säde ähre ähr[2]                63 1/8
 
Belöper sig för then skull på hwarthera
vthi gierdet G och the wreter som tå
infalla som fölgier
 
På hemmanet                       A                                        7 3/8
                                           B                                        7 3/8
                                            C                                        7 3/8
                                           D                                        11
                                           E                                         11
                                           F                                         14 6/8
 
Det andra åhret vthj             H med deß wreter
belöper sig                           A                                        7 7/8
                                           B                                        7 7/8
                                           C                                        7 7/8
                                           D                                        11 7/8
                                           E                                         11 7/8
                                           F                                         15 6/8
         
                                      Summarum j sädhe och träde   122
 
Eng haffwer thenne by godh till                                                      130
Belöper sig på hemmanet    A                                                           16
                                          
B                                                           16

                                           C                                                           16

                                           D                                                           24

                                           E                                                            24

                                           F                                                            32

 

Fiskewatn haffwer thenna by godt.

Mulabeet, tarffweskog haffwa the intedt
vtom kring sina gerdzgårdar.
Qwarnestråm befinneß här intedt.
 
(Karttext:)
 
Hammar skogh[3]
Wiggeby belegit
Lerblandat jord
Mojordh
Scala ulnarum
 
6 pl.[4]
 


[1] ahr ms
[2] ahr ms
[3] Detta senare tillskrivet med blyerts ms
[4] Detta tillskrivet av annan hand