A4:86

 
(Rubrik:) Åker sochn[1]
 
                                                                        tunnor         laß
          Arnesta
 
Jt skattaheman som är 20 1/3 öreß land,
hwilken haffwer till vtsädhe det ena
åhret vthj gierdet                                A            30
Det andra åhret vthj gierdet           B            23 ½
Engh haffer thetta heman till                                                 4
Thenna by haffwer en lijten engz-
teg i Berga engen signerad litera   N
C. ähr en åkerfieldh som lyder till it
     frelßehemman Helgebolstadh benämnt på
     hwilken såß                                            3

D. ähr it torp Katmyran benämnt be-

     lägit på the[s]nne byeß egor, och hafver
     till utsädhe                                                   1 ¼
E.  ähr it torp och belegit på denne
     byß ägor och haffwer vtsädhe tunna       1 ½
Denne by haffwer en vtjordh
i Högby, som ähr 2 öresz landh jordh.
 Tarffweskog och mulabeet haffwer
detta hemman effter nödtörfften.
Fiskewatn och qwarnastelle intet.
 
(Karttext:)
 
Katmyran
Mo jord
Lerblandat
Arnesta belegit
Lerblandat
Lerblandat
Leerblandat
Såengen
Gumzengen
Scala ulnarum
 


[1] Ovanför denna rubrik senare blyertsanteckning: Upsala län, Hagunda härad