C4:90


(Rubrik:) Duncker sochn[1]

Byiar                                                                    Folio                    
 
Häkelsta                                                               91
Sundby                                                                 92-93
Biursäter i Malma sochn                                        94
Stornäln                                                                95
Bråhåffde                                                             96-97
Kiätzletorp                                                           98
Nytorp och Hult                                                   99
Mortorp                                                               100
Öffvernälen                                                          101
Lycketorp och Störhult                                         102
Ekeby                                                                  104-105
Naffvesta                                                              106
Waßbro och Siöändan                                          107
Dunkers by                                                           108
Bromåsan                                                             109
Stubbkiär och Nolången                                       110
Prästegården                                                        111
Nääs                                                                    112-113
Qwarnängen                                                         114
Gropetorp[2] och Staffwedal                          115
Kulla                                                                    116
Alm                                                                      117
Häßleby                                                               118


[1] Marginalanteckningar och blyertsanteckningar är inte transkriberade
[2] Härefter tillagt med annan hand i Malma sochn.