C6:Register

                                                                                                            

SÖRMLAND                                                                                                            

REGISTER öfver Boken  I 6  giordt Anno 1701 Januaru                                            
                                                                                                            
HÄRADER               SOCHNAR             BYAR                                                      
                                                                                                                                  
                                                                 Aleby                                            9          
                                                                 Åbrunna                                        24        
                                                                 Berga                                            10        
                                                                           hvari Stymninge                               
                                                                 Blusta äng[1]                                    20        
                                                                      och Stadsberga deltaga                        
                                                                 Broby                                           22        
                                                                 Beteby                                          23        
                                                                 Breviik                                          47        
                                                                 Ed                                                52       
                                                                 Hammarby                                    7          
                                                                 Högsta                                          8          
                                                                 Hussby                                         21        
                                                                 Hässlinge                                      22        
                                                                 Hässlingeby                                   41        
                                                                 Kallfsviik                                       26        
                                                                 Kallfsviikstorp                               27        
                                                                     med Änga til Hvalsta                             
                                                                 Lännåker                                      16        
                                                                     Tjursta och Sanda                                 
                                                                 Lundby                                         28        
                                                                   med en Utjord til Kalfvik                         
                                                                 Lättinge[2]                                       51        
                                                                 Longviik(Nämdö socken               56        
                                                                 Möreby                                        29        
                                                                    med en Utäng til Wässby                        
                                 Österhaninge             Möreby på Ornön                         54        
                                                                 Norby                                           5          
                                                                 Norr Bliista                                   17        
                                                                 Noor                                            40        
                                                                 Ösby                                            14        
                                                                 Österhaninge kyrka                       22        
                                                                 Östanviik  Nämdö socken        58             
                                                                     til Sanda Bettby                                    
                                                                 Orshollmen                                   20        
                                                                   Stadsberga och Lännåker                        
                                                                 Prästgårds utjord                           22        
                                                                 Prästgården                                   24        
Sothollms                                                   Huallesta                                       11        
                                                                 Röstrand (Nämdö socken)        56            
                                                                 Söderby                                        1          
                                                                 Småhambra                                   5          
                                                                 Sanda                                           12        
                                                                 Sanmar                                         15        
                                                                 Stymminge                                    17        
                                                                 Stadsberga                                    18        
                                                                 Stadsberga äng                             20

 
HÄRADER               SOCHNAR              BYAR                                                     
                                                                                                                                  
                                                                  Stymninge                                         20  
                                                                  Stegshollmen (med ängar til               39  
                                                                     Blista och Beteby Stadsberga)              
                                                                  Såndby                                             48  
                                                                  Stentäppa torp                                  53  
                                                                  Täckeråker                                       3    
                                                                  Tiuresta                                             4    
                                 Öster Haninge           Töresta                                             6    
                                                                  Torsnäs   Ornö socken                      51  
                                                                  Wässby                                            13  
                                                                  Warnö                                              50  
                                                                  Wästerby                                          55  
                                                                  Wästanviik                                        57  
                                                                                                                                 
                                                                  Arbotna (med äng til Mikrum)           101
                                                                  Allvesta                                             68  
                                                                  Älesta                                               90  
                                                                  Cappekeby                                       70  
                                                                  Dalby                                                72  
                                                                  Ekeby                                               94  
                                                                  Fors                                                  71  
                                                                  Fallbrunna                                         76  
                                                                  Gryt                                                  74  
                                                                  Ganesta                                            75  
                                                                  des äng                                             100
                                                                  Hemfosa                                           81  
                                                                  Hyttan                                               99  
                                                                  Kullsta                                              80  
                                                                  Liida  eller Utlida                               73  
                                                                  Liida ett annat                                   85  
                                                                  Märinge = Näringsberg                     79  
                                                                  Mulesta                                             92  
                                                                  Mikrum på Muskö                            97  
                                                                  Märinge äng                                      100
                                                                  Näset                                                83  
                                                                  Nödesta                                            87  
                                                                  Nötetorpet                                        95  
                                                                  Ormesta                                            69  
                                                                  Öster Nora utjord                             76  
                                                                  Östernora                                         84  
                                                                  Prästgården eller Åby                        66  
                                                                  Riiby                                                 ibidem 

     HÄRADER          SOCHNAR              BYAR                                                    
                                                                                                                                 
                                                                  Rummet i Muskö socken                   100
                                                                  Söderby                                            77  
                                                                  Staf                                                   89  
                                 Westerhaninge           Salmakartorpet                                 93  
                                                                  Skarpa i Muskö socken                    98  
                                                                  Sone             dito                              103
                                                                  Sund             dito                              ibidem
                                                                  Tungelsta                                          91  
                                                                  Torp                                                 100
                                                                  Wästerhaninge kyrka                        66  
                                                                  Wästernora                                       83  
                                                                  Wreta torp                                        85  
                                                                  Wälsta                                              86  
                                                                  Welinge                                            96  
                                                                                                                                 
                                                                  Aska                                                 110
                                                                  Apeltorpet                                        139
                                                                  Åkerby                                             133
                                                                  Åby                                                  141
                                                                  Billesta                                              117
                                                                  Bränsberga                                       120
Sotholms                                                    Berga                                                133
                                                                  Bliista                                                134
                                                      Norr     Eneby   med Ängen Utängen             114
                                                                             til Kjällsta                                    
                                                      Söder   Eneby  ett annat                                132
                                                                  Frölunda                                           111
                                                                  Fullebro                                            113
                                                                  Fräxsta                                             119
                                                                  Gudeby                                             116
                                                                  Grimmesta                                        129
                                 Sorunda                     Grödby                                             142
                                                                  Kiällsta äng                                       112
                                                                  Kiällsta                                             115
                                                                  Kongstorpet    med en äng                139
                                                                           til Österby                                      
                                                                  Lygnesta                                           135
                                                                  Löftorpet  med en äng til                    136
                                                                              Pipartorpet                                 
                                                                  Lundby                                             144
                                                                  Norre Stuteby                                   108 


                                                                                                                                 
     HÄRADER          SOCHNAR              BYAR                                                    
                                                                                                                                 
                                                                  Ottersta                                            121
                                                                  Oxla    =   Hoxla                               122
                                                                  Österby                                            144
                                                                  Prästgården                                       126
                                                                  Piiparetorpet  med en äng                  137
                                                                             til Lundby                                    
                                                                  Rankesta                                           128
                                                                  Ristompta   med en äng til Berga        131
                                                                  Stuteby                                             109
                                                                  Stenby                                              112
                                                                  Sundby                                             128
                                                                  Suälesta  med ängstegar til                 130
                                                                       Sundby Rankesta, Åkerby, Berga
                                                                       och Blista                                           
                                                                  Söderby                                            143
                                                                  Söderby ett annat                              146
                                                                  Tyrfve                                               118
                                 Sorunda                     Torp                                                 125
                                                                  Tybble                                              132
                                                                  Trollsta   med en utjord til                  141
                                                                              Ranckesta                                   
                                                                  Wäfsla                                              123
                                                                  Wäggierö                                          127
                                                                  Wiika                                                138
                                                                  Wiinaren                                           140
                                                                  Wästerby                                          147
Sothlms                                                      Understa  med en äng til Eneby          124
                                                                                                                                 
                                                                  Älby med en utjord til Gryt och          152
                                                                          en dito til Nynäs                              
                                                                  Åby                                                  165
                                                                  Biärsta                                              157
                                                                  Bancksta                                           169
                                                                  Bondöxla  eller yxelöö                       176
                                                                  Ekeby                                               173
                                                                  Gryt                                                  167
                                                                  Grängia                                             172
                                                                  Jursta                                                169
                                                                  Klöfsta                                              155
                                 Östmo                       Kiällberga  med ängar til Präst-          156
                                                                     gården Älby Lidatorp Kalfö                 
                                                                     och Sättesta                                         
                                                                  Kinkesta  med en äng til Jursta           173
                                                                  Lund                                                 174
                                                                  Mälby med en äng til Walsjö             154
                                                                  Nedre Forrsa                                    167
                                                                  Norr Lund                                        175
                                                                  Öfver forrsa                                      168
                                                                  Prästgården eller musksund               160
                                                                  Sättesta                                             162
                                                                  Stymninge                                         166
                                                                  Skiäringe                                           171
                                                                  Wallsjö                                             153
                                                                  Wiidby                                              159
                                                                  Walla                                                163
                                                                  Wanesta                                           164[1] Ang ms
[2] Härefter Ornö i blyerts